Miljön kring en häst

Precis som med människor behöver hästar ha en trivsam och ren miljö att vistas i. Egentligen finns det relativt hårda krav i Sverige på hur det ska gå till att ta hand om djur av alla slag. Här finns det många exempel på djurägare som har blivit både anmälda och fällda för att inte ha tagit hand om sina djur på ett horse-1025096_1280värdigt sätt som skapar den livskvalitet som dessa individer har behov av för att må bra. När det gäller just miljön kring hästar finns det massor av regler som måste följas för att vara den som ger sitt djur allt som det behöver.

Den viktigaste av alla regler och lagar som gäller hästar och andra djur är Djurskyddslagen. Här står det i klartext att hästen måste behandlas väl, skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. Det ska också finnas en bra djurmiljö där hästen kan trivas och bete sig på ett så naturligt sätt som möjligt. Mycket av detta gäller just stallmiljön. Här får inte varken tak eller gångar vara för lågt eller för smala. Detsamma gäller spiltor som ska vara utformade och anpassade efter hästarnas sociala behov. Några av råden är att hästarna i ett stall ska kunna se och höra varandra samt även kunna nosa på varandra.

Andra aspekter på hästarnas miljö är att elektricitet och ljus som finns i anslutning till hästen ska vara försedda med skydd. Här finns det också regler gällande stalltemperatur och ventilation. I stort sett är det lika mycket regler när det gäller hästarnas miljö som det är när det gäller oss människor och den miljö som vi vistas i. Något annat som är viktigt för att hästen ska trivas är den dagliga rengöringen. Här handlar det om att mocka stallet ordentligt. Utför du detta får hästen en fin plats att vistas på, samtidigt som du kan se och upptäcka fel och eventuella sjukdomar hos hästen på ett tidigt stadium.